Marathi Romantic Good Morning Shayri - Good Morning In Marathi Style

Marathi Funny Shayari - Good Morning Shayri in Marathi Language

आमची आपुलकी समझायला वेळ लागेल ......

पण जेव्हा समझेल तेव्हा वेड लागेल.

लोक रुप पाहतात.

आम्ही ह्रदय पाहतो.

लोक स्वप्न पाहतात.

आम्ही सत्य पाहतो.

फरक एवढाच आहे की, लोक जगात मित्र पाहतात.

पण आम्ही मित्रांमध्येच जग पाहतो.........!!

शुभ सकाळ
समाजात जो सरळ व सत्याने वागतो

त्याला नेहमीच अन्यायाचे घाव सोसावे लागतात.

कारण .... जंगलात लहान मोठी, वाकडी तिकडी

अशी अनेक प्रकारची झाडे वाढलेली असतात.

परंतु अशी झाडे कोणीच तोडत नाही.

पण जी सरळ वाढलेली असतात

त्यांना माञ कुर्हाडीचे घाव सोसावे लागतात.

शुभ सकाळजिवनातील कोणत्याही दिवसाला दोष देऊ नका...

कारण उत्तम दिवस आठवणी देतात,

चांगले दिवस आनंद देतात,

वाईट दिवस अनुभव देतात,

तर अत्यंत वाईट दिवस आपल्याला शिकवण देतात...!!

शुभ सकाळ
मोर नाचताना सुद्धा रडतो...

आणि.. राजहंस मरताना सुद्धा गातो....

दुःखाच्या रात्री झोप कुणालाच लागत नाही...

आणि सुखाच्या आनंदात कुणीही झोपत नाही.

यालाच जीवन म्हणतात.

किती दिवसाचे आयुष्य असते?

आजचे अस्तित्व उद्या नसते,

मग जगावे ते हसून-खेळून कारण

या जगात उद्या काय होईल

ते कोणालाच माहित नसते..

म्हणुन आनंदी रहा....

।।आपला दिवस आनंदी जावो।।

नव्हे तर,

आपले संपूर्ण आयुष्य सुखी जावो.

Good morning 


Happy Thanksgiving Day Wishes 2016 
presidents day federal holiday 2016 
the History Behind Lincoln's Birthday in the United States