Good Morning SMS In Marathi 140 Character शुभ सकाळ By #Rkhunt9

Good Morning SMS In Marathi: When we wake up in the morning we first remember God and later remember the one who is our dearest and we send fresh Good Morning Marathi SMS to remember him. So that it will be nice if we get our message. good morning Marathi SMS for a friend. And she remembers us. So you will get Marathi SMS in this article, you can share them with your friends. If you like the article, then definitely share it with your friends on Whatsapp Facebook. Good Morning SMS in Marathi Free Download and Good Morning in Marathi language.

Good Morning SMS In Marathi Whatsapp Message


समाधान म्हणजे एक प्रकारचे वैभव असुन

ते अंतःकरणाची संपत्ती आहे.

ज्याला ही संपत्ती सापडते तो खरा सुखी होतो..

दुस-याचं हिसकावून खाणा-याचं पोट

कधी भरत नाही

आणि वाटून खाणारा कधी

उपाशी मरत नाही.


Good Morning

Images for Good Morning SMS in Marathi


Good Morning in Marathi Language 


नशिबाने दिलेल्या पदाचा गैरवापर करू नका.....

कोणाचा अपमान करू नका

आणि कोणाला कमीही लेखू नका.....

तुम्ही खूप शक्तिशाली असाल,

पण वेळ ही तुमच्यापेक्षाही शक्तिशाली आहे.....

कोणी कितीही महान झाला असेल,

पण निसर्ग कोणाला कधीच लायकीपेक्षा

महान बनण्याचा क्षण देत नाही.......

स्वतःवर कधीही अहंकार करू नकोस......

देवाने तुमच्या-माझ्यासारख्या किती जणांना

मातीतून घडवलं आणि मातीतच घातलं......
New Whatsapp Marathi Good Morning SMS


रात्र संपली,

सकाळ झाली....

इवली पाखरे 
किलबिलू लागली,

सुर्याने अंगावरची
 चादर काढली,

चंद्राची ड्युटी संपली

उठा आता सकाळ झाली....


शुभ प्रभात