Marathi Good Morning Shayari - Marathi Good morning sms

Marathi Good Morning Shayari - Marathi Good morning sms


 Good morning sms

मोर नाचताना सुद्धा रडतो...

आणि.. राजहंस मरताना सुद्धा गातो....

दुःखाच्या रात्री झोप कुणालाच लागत नाही...

आणि सुखाच्या आनंदात कुणीही झोपत नाही.

यालाच जीवन म्हणतात.

किती दिवसाचे आयुष्य असते?

आजचे अस्तित्व उद्या नसते,

मग जगावे ते हसून-खेळून कारण

या जगात उद्या काय होईल

ते कोणालाच माहित नसते..

म्हणुन आनंदी रहा....

।।आपला दिवस आनंदी जावो।।

नव्हे तर,

आपले संपूर्ण आयुष्य सुखी जावो.

Good Morning"मातीने" एकी केली तर विट बनते..,

"विटेनी" एकी केली तर भिंत बनते..,

आणि जर एकी "भिंतीनी" केली तर "घर" बनते.

या निर्जीव वस्तु जर एक होऊ शकतात,

आपण तर माणसं आहोत...नाही का...

"विचार" असे मांडा की ,

तुमच्या विचारांवर कुणीतरी "विचार" केलाच पाहिजे.

Good Morning Good morning sms

सुख ही एक मानसिक सवय आहे,

ती लावून घेणं आपल्याच हातात आहे.

तुम्ही स्वतःला जितकं सुखी समजाल,

तितकंच सुखी तुम्ही रहाल.

तुमच्या सुखी रहाण्यावर


केवळ तुमचाच अधिकार असतो.

इतर लोकं तुम्हाला दुःख देऊच शकत नाहीत

ही गोष्ट एकदा लक्षात आली

की जगणं फार सोपं होऊन जाईल...

|| शुभ सकाळ ||

Good Morning


Saint Nicholas Day Wishes Quotes 
Poems about Friendship 
Best Collection of Miscellaneous Jokes