Marathi Jokes - मराठी फनी जोक्स - Marathi Funny Shayari

Marathi Jokes - मराठी फनी जोक्स - Marathi Funny Shayari


Marathi Jokes

Marathi Jokes 


आज तिचे मेहंदीचे हाथ मला दाखवून रडली....''

आता मी कोणा दुसऱ्याची आहे '', हे सांगून रडली....

पहीले खूप बोलायची...''

नाही जगू शकत मी तुझ्याविना ''आज तेच

पुन्हा पुन्हा सांगून रडली....
.
.
.
कसा संशय घेऊ तिच्या प्रेमावर मित्रांनो...???

आज ती भर बाजारात माझ्या खांद्यावर डोके ठेऊन

रडली....! आज तिचा फोन आला.....
...
.
..
.
.
.
.शब्दाऐवजी हुंदक्याचा आवाज आला ...
.
.
.
स्वतःला सावरून ती म्हणाली -" अरे माझे लग्न ठरले
"....
.
.
ती सावरली ,

पण तो ढासळला ,

आणि मग दोघांच्या असावांपुढेपावसाचा वर्षाव

कमी वाटू लागला ....
.
.
.
.
.
शब्द सर्व हवेत विरले.

ती म्हणाली " माफकरशील ना मला "...
.
.
.
तो म्हणाला

" माफी कसली मागतेसअपराध्यासारखीकर्तव्य

पूर्ती करून आई बाबांचा मान राखालास तू ......"
.
.
.
या जन्मी नाही तर पुढच्याजन्मी होशीलनक्की

माझी ".
..
.
.
ऐकून ती म्हणाली "आठवणीतआणि हृदयाच्या

कोपर्यात असशीलनेहमी".
.
.
.
.
.
धीर धरून त्याने फोन ठेवला"

कुणाला अश्रू दिसू नये म्हणून पावसात जाऊन बसला
".
.
.
.
आणि म्हणाला.
.
.
.
.

दुसरी शोधली पाहिजे..
एकदा James bond आणि कोल्हापूरच्या पोराची

भांडण झाली

James bond - तुला माहित आहे का मी कोण

आहे ते,, James bond 007

मुलगा - तुला माहित आहे का मी कोण आहे ते

वान्ड लाई वान्ड 009The Best Jokes In Hindi For Every Occassion 
funny joke in hindi for whatsapp 
Happy Birthday Poems, wishes